Zaloguj sięwasthere-compas

Twoje podróże

    • 4 Muzykantow z Bremy

      4 Muzykantow z Bremy, Fotografia 1498
      Brema jest stolicą najmniejszego z krajów związkowych Niemiec ? "Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema" (Freie Hansestadt Bremen), na które składa się miasto Brema i leżące około 60 km na północ Bremerhaven.