Zaloguj sięwasthere-compas

Twoje podróże

    • Nikiszowiec

      Nikiszowiec, Fotografia 764
      Osiedle Nikiszowiec w Katowicach to miejsce praktycznie nieznane. Ciasne, wybrukowane uliczki to cechy charakterystycznego magicznego Nikiszowca :-) Dzielnica ta od lat jest inspiracją dla malarzy jak również dla filmowców. Tereny Nikiszowca stały się plenerem dla filmów: Kazimierza Kutza, Radosława Piwowarskiego, Macieja Pieprzycy, Lecha Majewskiego czy Janusza Kidawy.