Zaloguj sięwasthere-compas

Twoje podróże

2011-01-03 17:01:29 / modyfikacja: 2013-11-23 22:20:21

Obowiązek posiadania regulaminu usług internetowych wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi implementację do polskiego systemu prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w ramach społeczeństwa informacyjnego.

REGULAMIN PORTALU WASTHERE

0. Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z serwisu
 4. Prawa i obowiązki Administratora
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika i Redaktora
 6. Polityka prywatności
 7. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. Serwisem nazywamy zbiór zgromadzonych na serwerze danych oraz program je przetwarzający, którego graficzny interfejs widoczny jest pod adresem http://www.wasthere.com, http://www.wasthere.eu, http://www.wasthere.asia
 2. Regulamin jest dokumentem, który właśnie przeglądasz - głównym jego celem jest opisanie usług udostępnianych przez Serwis. Treść regulaminu, jako utwór, chroniona jest prawem autorskim.
 3. Użytkownikiem nazywamy osobę odwiedzającą serwis, np. za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 4. Redaktorem nazywamy użytkownika, który na drodze rejestracji wszedł w posiadanie unikalnego numeru użytkownika i hasła, które umożliwiają logowanie się do serwisu i korzystanie z dodatkowych jego funkcjonalności, oraz zobowiązują do przestrzegania dodatkowych zasad.
 5. Administratorem serwisu nazywamy redaktora posiadającego i wykorzystującego dodatkowe uprawnienia superużytkownika w celu utrzymania porządku i ładu w serwisie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie znaki towarowe użyte w serwisie mają charakter informacyjny i są własnością ich właścicieli.
 2. Informacje prezentowane na portalu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

3. Warunki korzystania z serwisu

 1. Bezwzględnym warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu - użytkownik, który nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, proszony jest o nie korzystanie serwisu.

4. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych zawartych w serwisie, szczególnie danych osobowych wszystkich Redaktorów oraz treści wewnętrznej korespondencji między Redaktorami.
 2. Administrator ma prawo do częściowej lub całościowej zmiany serwisu

5. Prawa i obowiązki Użytkownika i Redaktora

 1. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści prezentowanych w serwisie
 2. Użytkownik ma prawo do posiadania dowolnej liczby znajomych, oraz prowadzenia dowolnej ilości grup redakcyjnych, przy czym powinien dążyć do tego, aby wpisy pod jego redakcją miały co najmniej 4 zdjęcia, co najmniej 3-linijkowy opis, a jeśli wpis dotyczy miejsca - żeby było ono zaznaczone na mapie z możliwie największą precyzją.
 3. Redaktor naczelny - po skończeniu pracy nad dodawanym wpisem powinien zmienić jego status na gotowy i przydzielić wpisowi odpowiednie kategorie, lub - jeśli zaistnieje taka potrzeba - zgłosić nową kategorię do dodania.
 4. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za treści prezentowane w jego wpisach.
 5. Zabrania się podejmowania działań mogących doprowadzić do zachwiania stabilnosci działania serwisu, w tym masowego dodawania zdjęć, wpisów czy masowego rozsyłania wewnętrzną pocztą serwisu wiadomości do Redaktorów. Zachowania takie będą odnotowywane wraz z czasem ich wystąpienia oraz numerem IP użytkownika, który się ich dopuścił, a odpowiedzialność i konsekwencje za nie ponosi ów użytkownik.
 6. Zabrania się umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem.

6. Polityka prywatności

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookie i tak zwane sygnalizatory do identyfikacji użytkownika

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest dokumentem dynamicznie rozwijającym się, opatrzony jest dla ułatwienia numerem wersji i datą - użytkownik winien systematycznie monitorować wersję regulaminu i zapoznawać się z nowymi jego postanowieniami
 2. Ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności niezależnych od Administratora serwisu, nie gwarantuje się, że serwis będzie dostępny, ani nie gwarantuje się poprawności działania serwisu.

8. Odejdź od komputera

 • Jakby co

  Witaj w świecie Jakby Co! Na tej stronie zostaniesz zabrany w przygodę, o której może myślałeś, że prędko się nie zdarzy. W życiu najcenniejsze jest kilka prostych rzeczy: czas i ludzie, z którymi, z biegiem lat - coraz rzadziej - można dzielić szczęście. Zapraszam Cię do portalu, który stworzyłem, aby zebrać grupę osób mających wspólny pomysł na spotkanie w jedym czasie i miejscu. Nie znajdziesz tutaj profili użytkowników, wiadomości ani cudzych relacji z dalekich wypraw. Zamiast tego będziesz mógł zobaczyć na żywo (w sensie: w realu) tych, przy których czujesz, że najważniejsze jest to, co robicie razem! Na to zawsze warto jest znaleźć czas. Czytaj więcej...